Sale!

TiltSuper 300EC ATT – THUỐC TRỪ NẤM BỆNH PHỔ RỘNG CHAI 250ML huynguyenagri.com AGRI THUẬN THIÊN

250.000 205.000

ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH:

  • Thán thư
  • Nấm hồng’
  • Đốm lá
  • Khô vằn
  • Thối trái

Description

Xin cảm ơn!

TiltSuper 300EC

Thành phần: 

You may also like…