Tilt super ATT đặc trị vàng lá rỉ sắt cho cây trồng CHAI 250ML huynguyenagri.com AGRI THUẬN THIÊN

205.000

ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH:

  • Thán thư
  • Nấm hồng’
  • Đốm lá
  • Khô vằn
  • Thối trái

Description

Xin cảm ơn!

TiltSuper 300EC

Thành phần: