TILT SUPER 300EC ATT- THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH PHẤN TRẮNG, ĐỐM LÁ CHO CÂY TRỒNG CHAI 250ML huynguyenagri.com AGRI THUẬN THIÊN

205.000

ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH:

  • Thán thư
  • Nấm hồng’
  • Đốm lá
  • Khô vằn
  • Thối trái

Description

Xin cảm ơn!

TiltSuper 300EC

Thành phần: