ZALO: 0943025292 0919817033

EXCEL BASSA 50ND

Mua ngay Hotline: 0919817033

Description

Xin cảm ơn!

Tên thương mại: EXCEL BASA 50ND

Hoạt chất: Fenobucarb 50%

Công dụng: Nước trong, ít hôi, diệt nhanh rầy cám, rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy trưởng thành hại cây trồng….

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng

Rầy hại

Cách dùng

Lúa Rầy cám, rầy nâu, rầy trưởng thành Pha từ 15-20ml/bình 10-12L nước. Phun 4-5 bình cho 360m2,  6-7 bình cho 500 m2, 10-12 bình cho 1000 m2