GIẢI ĐÁP CÂU HỎI: bông thọ trồng vàng b46 nay bắm ngọn được chưa? – CÔNG TY TNHH HUY NGUYỄN AGRI

CÂU HỎI:

Kỹ sư cho em hỏi bông thọ trồng vàng b46 nay bắm ngọn được chưa ạ chỉ cho em với ạ em mới trồng lần đầu chưa biết mong kỹ sư chỉ em với ạ?