FUSO ATT- CHẾ PHẨM SINH HỌC Xử lý nấm bệnh, mầm bệnh trong đất – GÓI 500GR AGRI THUẬN THIÊN- CÔNG TY TNHH HUY NGUYỄN AGRI

Views: 5 THÀNH PHẦN: Vi sinh tổng số: Chaetomium spp, Bacillus spp, Trichoderma spp, Saccharomyces sp, Mycorrhiza – endomycorrhizal fungi sp………. 1×108CFU/g Phụ gia (tổ hợp vi sinh cải tạo đất) CÔNG DỤNG: Tiêu diệt các nấm bệnh tồn dư vụ trước, có sẵn trong đất Phòng ngừa bệnh chết thắt, chết cây con, lở cổ rễ, thối rễ, thối củ, vàng lá, héo rũ … Continue reading FUSO ATT- CHẾ PHẨM SINH HỌC Xử lý nấm bệnh, mầm bệnh trong đất – GÓI 500GR AGRI THUẬN THIÊN- CÔNG TY TNHH HUY NGUYỄN AGRI