Tác giả: kysuhuynguyen

THUỐC TRỪ SÂU OHAYO 100SC ATT – DIỆT TRỪ HIỆU QUẢ CÁC LOẠI SÂU huynguyenagri.com AGRI THUẬN THIÊN

Views: 22  Thành phần:  Chlorfenapyr 100g/l + Special Additives Công dụng: Chlorfenapyr là hoạt chất trừ sâu nhóm Pyrroles – có tác dụng vị độc, tiếp xúc, lưu dẫn diệt trừ hiệu quả các loại sâu, nhện gây hại trên nhiều loại…

Đọc tiếp

THUỐC TRỪ SÂU TOSI 30WG ATT- TRỊ CÔN TRÙNG CHÍCH HÚT – AGRI THUẬN THIÊN – huynguyenagri.com

Views: 10 Thành phần:  Acetamiprid 30%w/w + Special Additives Đặc điểm: Sản phẩm có hiệu lực vượt trội so với các sản phẩm có cùng hoạt chất Acetamiprid. Đặc trị các loại côn trùng chích hút: bù lạch (bọ trĩ), rầy nâu,…

Đọc tiếp

THUỐC TRỪ SÂU PHARES 50SC ATT- NHANH CHÓNG LÀM SAU NGƯNG GÂY HẠI huynguyenagri.com AGRI THUẬN THIÊN

Views: 12  Thành phần:  Chromafenozide 50g/lít + Special Additives  Đặc điểm: PHARES 50SC gây rối loạn lột xác, nhanh chóng làm sâu ngưng gây hại. PHARES 50SC làm tăng và kéo dài hiệu lực của các loại thuốc trừ sâu khác,…

Đọc tiếp

THUỐC TRỪ BỆNH NIKO 72WP ATT- ĐẶC TRỊ BỆNH SƯƠNG MAI, THÁN THƯ,….huynguyenagri.com AGRI THUẬN THIÊN

Views: 8 Thành phần:  Mancozeb 64% + Cymoxanil 8% + Special Additives Đặc điểm: Thuốc kết hợp 2 hoạt chất Mancozeb và Cymoxanil có tác dụng nội hấp lưu dẫn cực mạnh. Đặc trị các bệnh sương mai, thán thư, rỉ sắt, phấn trắng trên dưa bầu…

Đọc tiếp

THUỐC TRỪ BÊNH SINSTAR 250SC ATT – TRỊ BỆNH NỔ TRÁI, GHẺ SẸO, RỈ SẮT,…. huynguyenagri.com AGRI THUẬN THIÊN

Views: 10 TÊN SẢN PHẨM: SINSTAR 250SC ATT Thành phần:  Azoxystrobin 250g/l + Special Additives Đặc điểm: Azoxytrobin đặc trị các bệnh thán thư, nổ trái, ghẻ sẹo, rám trái, thối trái, rỉ sắt, đốm lá, đốm bả trầu, cháy lá,… trên…

Đọc tiếp

THUỐC TRỪ BỆNH TRINONG 50WP ATT- LEM LÉP HẠT, ĐỐM VẰN huynguyenagri.com AGRI THUẬN THIÊN

Views: 8 TÊN SẢN PHẨM: TRINONG 50WP ATT Thành phần:  Prochloraz-Manganese complex 50% w/w + Special Additives Đặc điểm: Sản phẩm đặc trị lem lép hạt trên lúa, ngừa đạo ôn, đốm vằn, giúp cứng cây xanh lá, đòng to cuống…

Đọc tiếp

THUỐC TRỪ BỆNH ACO ONE 400SC ATT – PHÒNG TRỪ ĐẠO ÔN TRÊN LÚA huynguyenagri.com AGRI THUẬN THIÊN

Views: 7 TÊN SẢN PHẨM: ACO ONE 400SC ATT Thành phần:  Isoprothiolane 400g/l + Special Additives Đặc điểm: Nhờ quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, ACO ONE 400EC có tính an toàn cao, hiệu lực phòng trừ đạo ôn…

Đọc tiếp

THUỐC TRỪ BỆNH FUKASU 42WP ATT- Đặc trị đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông huynguyenagri.com AGRI THUẬN THIÊN

Views: 5 TÊN SẢN PHẨM: FUKASU 42WP ATT Thành phần: Isoprothiolane 400g/kg + Kasugamycin 20g/kg + Special Additives Đặc điểm: • Công thức phối trộn (Isoprothiolane + Kasugamycin) đặc trị đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông. Giúp bà con…

Đọc tiếp