ANTACO GOLD 500EC – THUỐC TRỪ CỎ TRONG VƯỜN MAI VÀ BÔNG GIẤY CHAI 450ML – CÔNG TY TNHH HUY NGUYỄN AGRI

Thuốc trừ cỏ diệt mầm, đặc trị cỏ lá rộng, lá hẹp trên cây khoai mỳ, đậu phộng(lạc), bắp (ngô)..lồng vực, chỉ, túc, đuôi chồn, mần trầu,