Chat hỗ trợ
Chat ngay

PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP PK PHOS 1102 GOLD  – Chống nứt thân xì mủ, thối rễ vàng lá – Chống thối trái, thối hông trái, thối đít trái – Phòng trừ bệnh thán thư, kích ra rễ cây QUY…

Continue Reading....

DẬP BỌ TRĨ – VK.SUPERLAU 400SC - Trị rầy nâu, bọ trĩ - rầy cám và rầy trưởng thành. - Thuốc có tác dụng tiếp xúc, vị độc. QUY CÁCH: CHAI 240ML AGRI THUẬN THIÊN  –  https://huynguyenagri.com Hotline: 0898.038.348

Continue Reading....

MAPIX 40SL-TRỤ THÉP CẢI TIẾN – THUỐC ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG Giúp lúa cứng cây, ra rễ, ngắn lóng số 3, hạn chế đổ ngã. Tạo hiệu ứng lá đứng, dày sau khi phun. QUY CÁCH: CHAI 240ML AGRI THUẬN…

Continue Reading....

THUỐC TRỪ SÂU SILSAU 6.5EC SÂU CUỐN LÁ SÂU XANH NHỆN ĐỎ QUY CÁCH: CHAI 250ML AGRI THUẬN THIÊN  –  https://huynguyenagri.com Hotline: 0898.038.348

Continue Reading....

GIÀ LÁ CHẶN ĐỌT - PHÂN BÓN LÁ – Ức chế đọt non, giúp lá lụa đồng loạt – Kích ra hoa đồng loạt, kéo dài mầm hoa – Kích thích ra hoa trái vụ, ra hoa sớm QUY CÁCH:…

Continue Reading....

LƯU DẪN - THUỐC TRỪ CỎ CHÁY RỤI 150SL – Cỏ tranh, cỏ lồng vực, cỏ túc – Cỏ mần trầu, cỏ bông tua – Dền gai, rau sam, mắc cỡ QUY CÁCH: CHAI 900ML AGRI THUẬN THIÊN  –  https://huynguyenagri.com Hotline:…

Continue Reading....

CHAVEZ 230EC - BÁO LỬA THUỐC TRỪ SÂU – Trừ rầy xanh, rệp sáp, bọ trĩ – Trừ ruồi vàng, rầy nâu, bọ phấn QUY CÁCH: CHAI 450ML AGRI THUẬN THIÊN  –  https://huynguyenagri.com Hotline: 0898.038.348

Continue Reading....

TETRAZIN 20SC - THUỐC TRỪ SÂU – Có tác động tiếp xúc, vị độc, gây ngán ăn – Dạng sữa màu hồng, không gây ảnh hưởng đến cây trồng – Đặc trị nhện đỏ, nhện trắng, nhện vàng QUY CÁCH:…

Continue Reading....

BASSA 50EC – THUỐC TRỪ SÂU Có tác động tiếp xúc và vị độc. Rệp sáp hại bông Rầy xanh đuôi đen, rầy lưng trắng, rầy nâu. QUY CÁCH: CHAI 450ML AGRI THUẬN THIÊN  –  https://huynguyenagri.com Hotline: 0898.038.348

Continue Reading....

ViSHER 25EC – THUỐC TRỪ SÂU – Thuốc trừ sâu có tác động tiếp xúc, vị độc – Đặc trị sâu cuốn lá, sâu keo, sâu đục quả – Đặc trị sâu khoang, sâu xanh, bọ trĩ QUY CÁCH: CHAI…

Continue Reading....