10 GÓI / HỘP – 15ML /GÓI SULFARON 250EC – THUỐC T-RỪ SÂU VÀ NHỆN CHO CÂY TRỒNG

160.000

QUY CÁCH: 15ML

Danh mục:

Mô tả

Mô tả sản phẩm
Thành phần Carbosulfan 200 g/l + Chlorfluazuron 50g/l : 250 g/lCùng các thành phần và tá dược khác có trong sản phẩm.   Công dụng tác dụng Sulfaron 250EC chứa Carbosulfan 200 g/l + Chlorfluazuron 50g/l có công dụng trong việc phòng, đi-ều t-rị các lo…
Chi tiết sản phẩm

Thành phần

Carbosulfan 200 g/l + Chlorfluazuron 50g/l : 250 g/l
Cùng các thành phần và tá dược khác có trong sản phẩm.

Công dụng tác dụng

Sulfaron 250EC chứa Carbosulfan 200 g/l + Chlorfluazuron 50g/l có công dụng trong việc phòng, đi-ều t-rị các loại sâu bệnh hoặc các vấn đề cây trồng trong Nông nghiệp.

Phạm vi sử dụng

Sulfaron 250EC là thuốc được sử dụng trong Nông Nghiệp trong việc phòng và t-rị các loại sâu bệnh cây trồng mắc phải. Chỉ được sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, không được sử dụng thuốc vào mục đích khác vì các thuốc BVTV hầu hết đều độc hại với con người.

Liều lượng và cách dùng

1. Dùng Sulfaron 250EC cho cà phê để tr-ị rệp sáp

Liều lượng: 0.08-0.1%
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): 7ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 400 -500 lít/ha.Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện

2. Dùng Sulfaron 250EC cho cà phê để t-rị mọt đục cành

Liều lượng: 0.08-0.1%
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): 7ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 400 -500 lít/ha.Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện

3. Dùng Sulfaron 250EC cho lạc để tr-ị sâu xanh da láng

Liều lượng: 0.8 – 1.0 lít/ha
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): 7ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 400 -500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2

4. Dùng Sulfaron 250EC cho lúa để tr-ị sâu đục thân

Liều lượng: 0.8 lít/ha
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): 7ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 400 -500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2