SPIDERWORM 43,7SC ATT – SẠCH NHỆN ĐỎ, HẾT SÂU RẦY CHAI 240ML huynguyenagri.com AGRI THUẬN THIÊN

THÀNH PHẦN  Emamectin benzoate 1.4% Diafenthiuron 42.3% Addtives 56.3% CÔNG DỤNG Phun được trên các loại cây trồng  Áp dụng công nghệ sinh học mới nhất nên chống được các hiện tượng kháng thuốc Phòng trừ nhiều sâu bệnh chích…

Đọc tiếp

ET FUNPRO 20SL ATT – HIỆU THẦN DƯỢC – ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH GÂY HẠI CÂY TRỒNG huynguyenagri.com AGRI THUẬN THIÊN

THÀNH PHẦN Fungous proteoglycan 20g/l Special Additives 980g/l CÔNG DỤNG Phun được trên các loại cây trồng  Có tính tiếp xúc, thấm sâu, lưu dẫn 2 chiều nhanh trong cây nên chặn đứng nấm bệnh và vi khuẩn sau 3…

Đọc tiếp

THUỐC TRỪ SÂU THẦN CÔNG 99,99 EW ATT – DIỆT CÔN TRÙNG ĐỤC THÂN VÀ CHÍCH HÚT chai 480ml huynguyenagri.com AGRI THUẬN THIÊN

THÀNH PHẦN Lamda – cyhalothrin …………… 50 g/l Phoxim ………………………… 19,99 g/l Profenofos …… ………………….. 30 g/l CÔNG DỤNG Diệt trừ các loại sâu, rầy, rệp trên lúa, rau màu, cây ăn trái: sâu đục thân, muỗi hành, rầy phấn trắng, bọ…

Đọc tiếp

CHAI 100ML AMTECH 100EW ATT PHÒNG VÀ TRỊ CẢ BỆNH VỀ NẤM VÀ VI KHUẨN 69k huynguyenagri.com AGRI THUẬN THIÊN

Thành phần: Anacardic Acid 100g/l, Phụ gia 900g/l Công dụng: Thuốc trừ bệnh hữu cơ sinh học với đặc tính tiếp xúc đều, loang trải và thẩm thấu nhanh nên ngăn chặn ngay sự lây lan của vi khuẩn và…

Đọc tiếp

THUỐC TRỪ CỎ CHÁY SINH HỌC NOSIQUAT 0.2SL ATT -CHAI 480ML huynguyenagri.com AGRI THUẬN THIÊN

THÀNH PHẦN: Hoạt chất 1.8 Cineole……0.2% Phụ da đặc biệt vừa đủ…..100% CÔNG DỤNG: Tác dụng tiếp xúc không chọn lọc diệt được tất cả các loại cỏ 1 và 2 lá mầm ( các loại cỏ lá rộng và…

Đọc tiếp

NẤM XANH NẤM TRẮNG ATT – PHÒNG VÀ TRỪ SÂU RẦY huynguyenagri.com AGRI THUẬN THIÊN

THÀNH PHẦN: Vi sinh vật phân giải xenlulo….1×10^6 CFU/g Metarhizium Beauveria bassiana Verticilium CÔNG DỤNG: Vi nấm nhiễm vào côn trùng, mọc tơ sinh bào tử trên đốt bụng, đốt chân, làm cho côn trùng ngưng ăn rồi chết cứng…

Đọc tiếp

ATT SÂU ĐỤC TRÁI CHAI 500ML – ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC TRÁI huynguyenagri.com AGRI THUẬN THIÊN

THÀNH PHẦN Vi sinh ký côn trùng và sâu hại với 1 số 10^8 CFU/lít gồm: Metarhizium sp, Beauveria sp, Bacillus sp… Giấm gỗ, tinh dầu quế và các loại tinh dầu thực vật khác CÔNG DỤNG ATT SÂU ĐỤC…

Đọc tiếp