VIRTAKO 40WG – THUỐC TRỪ SÂU CHO CÂY TRỒNG

Xin cảm ơn!

Mục Lục Bài Viết >>>

VIRTAKO 40WG – THUỐC TRỪ SÂU CHO CÂY TRỒNG

Liên Hệ Mua Hàng: 0984.535.820

Quy cách: gói 1,5 gram

Description

VIRTAKO 40WG – THUỐC TRỪ SÂU CHO CÂY TRỒNG


Thành phần: 20% Chlorantraniliprole + 20% Thiamethoxam

Dạng thuốc: Dạng hạt

Cơ chế tác động:

Với kiểu tác động mới nhất hiện nay, Virtako có hiệu quả trừ SÂU CUỐN LÁ – SÂU ĐỤC THÂN bằng cơ chế vừa gây rối loạn can-xi trong hệ cơ, vừa tác động lên hệ thần kinh nên diệt tốt sâu kháng thuốc cũng như làm cho khó hình thành tính kháng ở sâu hại, bảo vệ cây trồng một cách toàn diện. Đặc tính thấm sâu và lưu dẫn của Virtako 40WG trong cây trồng.

Virtako 40WG là thuốc thế hệ mới, có cơ chế tác động mới, độc đáo và mạnh mẽ. Đặc trị sâu cuốn lá, đục thân sâu ngừng cắn phá sau 2 giờ nhiễm thuốc, bảo vệ tối đa chồi hữu hiệu.

Thuốc thấm sâu nhanh, lưu dẫn mạnh. Diệt cả trứng, sâu non nên hiệu lực trừ sâu kéo dài”.

Hướng dẫn sử dụng và liều lượng phun thuốc:

Cây trồng Đối tượng phòng trừ Hướng dẫn sử dụng
Lúa
Rầy nâu
Sâu cuốn lá
Sâu đục thân
Phun khi thấy bướm ra rộ hay thấy xác bướm rớt lác đác trên mặt ruộng.
Ngô Rầy lưng trắng
Phun khi dịch hại chớm xuất hiện.
Ngô Rệp
Phun khi dịch hại chớm xuất hiện.
Lưu ý: Cần phun sớm cắt ngay lứa sâu đầu tiên để tránh bộc phát về sau. Để quản lý tính kháng, không nên xử lý các thuốc có hoạt chất thuốc nhóm Diamide quá 2 lần/vụ.
Ngô Sâu đục thân
Phun khi thấy bướm ra rộ hay thấy xác bướm rớt lác đác trên mặt ruộng.

Quy trình xử lý:

ĐỀ NGHỊ THỜI ĐIỂM XỬ LÝ (*)\ (*) Phun khi thấy bướm xuất hiện rộ hay khi sâu non mới nở, mật số đến ngưỡng gây hại.

Lưu ý: Cần phun sớm cắt ngay lứa sâu đầu tiên để tránh bộc phát về sau. Để quản lý tính kháng, không nên xử lý các thuốc có hoạt chất thuốc nhóm Diamide quá 2 lần/vụ.

Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha.

Tư vấn kĩ thuật: 0933.067.033