TOPOGOLD 210WP – ĐẶC TRỊ RẦY NÂU HẠI CÂY TRỒNG

Xin cảm ơn!

TOPOGOLD 210WP – ĐẶC TRỊ RẦY NÂU HẠI CÂY TRỒNG

Posted On November 16, 2021 at 3:00 pm by betuvnnns / Comments Off on TOPOGOLD 210WP – ĐẶC TRỊ RẦY NÂU HẠI CÂY TRỒNG

TOPOGOLD 210WP – Thu ố c đ ặc t rị r ầy & trứ ng rầy 100gr.

 • Trọng lượng: 100gr
 • Thành phần:    Buprofezin:         90gr/kg

Imidacloprid:       20gr/kg

Isoprocarb:          100gr/kg

Phụ gia vừa đủ    1 kg

Công dụng: Đặ c trị rầ y và trứ ng rầy

 • Hướng dẫn sử dụng:
 • Đối với: Lúa => 25-30gr/bình 16 lít, xịt 2 b ình/ 1 công 1000m2.

Cây ăn trái, cây lâu năm => 20-25gr/bình 16 lít, 200gr/phuy 200 lít.

 • Đặc biệt đ ối với rầy lư ng trắn g: liều lượng 0.6kg/ha, 400-500 lít/ha, thời gian cách ly 14 ngày.
  CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG .
  ——-—————–——————–
  VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH
  Thuốc bvtv _ hạt giống_ dụng cụ nông nghiệp
  📲📲Hỗ Tư vấn kỹ thuật tại vườn📲📲
  ✅Liên hệ mua hàng : 0984.535.820
  ✅Tư vấn kỹ thuật : 0933.067.033
  ✅Link web :
  ✅Link youtube :