CHITOSAN

Chitosan đã được chứng minh có khả năng kháng virus, vi khuẩn và nấm, và đã được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau trong sản xuất nông nghiệp như:

+ Tiêu diệt tuyến trùng một cách triệt để.

+ Kiểm soát bệnh hại hoặc làm giảm sự lây lan của dịch bệnh.

+ Chelate khoáng chất dinh dưỡng.

+ Ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập vào giống.

+ Tăng cường phản ứng tự vệ vốn có của cây trồng.

Khi dùng để tăng cường khả năng kháng bệnh của cây, Chitin và Chitosan sẽ tạo ra các phản ứng tự vệ bao gồm:

  • Lignin hoá (Lignification): Qúa trình này làm tăng bề dày thành tế bào, tạo ra vết lồi tại điểm tiếp xúc với sợi nấm ở những nơi mà tác nhân gây bệnh tìm cách xâm nhập qua thành tế bào.

  • Các biến đổi ion, acid cytoplasmic, khử cực màng và phosphoryl hoá protein.

  • Kích hoạt chitinase và glucanase: Chitinase và Glucanase là các enzyme quan trọng trong sự phân giải thành tế bào của nấm gây bệnh ở thực vật.

How chitosan oligosaccharide to induce plant resistance?

  • Sinh tổng hợp phytoalexin: Phytoalexin chủ yếu là những hợp chất phenol trọng lượng phân tử thấp có khả năng kháng vi sinh vật được tiết ra từ các tế bào xung quanh điểm bị sâu hay bệnh hại. Đây là cơ chế kháng chủ động có bản chất sinh hoá.

  • Tạo các phản ứng oxy hoá.

  • Sinh tổng hợp acid jasmonic: Là loại acid tự nhiên được cây tiết ra khi bị sâu bệnh tấn công.

  • Biểu hiện của những gen liên quan đến phản ứng tự vệ sớm.

CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG CỦA NANO CHITOSAN TRONG PHÒNG TRỪ BỆNH HẠI TRÊN ...

  • Tác động đến sự hình thành callose: Là một loại polymer thành tế bào, nó không phải là thành phần cấu trúc, nhưng là một trong các yếu tố quan trọng nhất của cầu sinh chất, có vai trò trong cơ chế liền vết thương ở cây trồng.

  • Tác động đến sự hình thành chất ức chế proteinase: Dù chưa thực sự được hiểu đầy đủ, nhưng các chất ức chế proteinase được biết là có vai trò bảo vệ cây trồng chống lại các tác nhân gây bệnh.

Chitosan Oligosaccharides, Water Soluble Chitosan, Glucosamine, Liquid

Không chỉ đối với cây trồng, Chitosan đã được chứng minh là có hiệu quả chống lại tác nhân gây bệnh rõ rệt khi ứng dụng trong xử lý hạt giống, chủ yếu thông qua cơ chế hình thành các rào cản vật lý xung quanh bề mặt hạt giống.

Việc xử lý hạt giống với Chitosan còn cho thấy giúp tăng các chỉ số nảy mầm của hạt, đặc biệt trong điều kiện nhiệt độ môi trường thấp thường ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy mầm.

Hướng dẫn sử dụng:

– Kiểm soát vi khuẩn và nấm bệnh trong đất: 1 lít Chitosan + 400 lít nước sạch, dùng phun hoặc tưới đều trên bề mặt đất.

– Phòng trừ bệnh hại trên cây: 1 lít Chitosan + 200 lít nước sạch, dùng phun đều trên cây.

Có thể pha chung với các loại phân bón lá và/hoặc thuốc BVTV giúp tăng cường và kéo dài hiệu lực của phân/thuốc.

– Bảo quản nông sản: 1 lít pha 1000 lít nước, rửa rau quả vào dung dịch trong vài phút.

Tư vấn kỹ thuật: 0933067033 – 0943025292