CHÁY LÁ GIỮA THÂN VÀ HIỆN TƯỢNG KHÔ ĐỌT TRÊN CÂY BẦU BÍ

Xin cảm ơn!
Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh cháy lá giữa thân và hiện tượng khô đọt Bệnh gây hại nặng trên ruộng trồng dày, ngập úng, khó thoát nước trong mùa mưa. Khả năng gây hại bệnh cháy lá giữa thân và hiện tượng khô đọt
Tên khoa học: Phytophthora sp.

Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh cháy lá giữa thân và hiện tượng khô đọt

Bệnh gây hại nặng trên ruộng trồng dày, ngập úng, khó thoát nước trong mùa mưa.

Khả năng gây hại bệnh cháy lá giữa thân và hiện tượng khô đọt

Triệu chứng khô lá giữa thân trên dưa hấu và dưa leo

(A); (B) Triệu chứng khô lá giữa thân trên dưa hấu và dưa leo.

Bệnh gây hại trên lá, trái và gốc thân. Bệnh gây hại ở bất kỳ vị trí nào trên lá, nhưng thường từ rìa lá vào, vùng bệnh như bị úng nước, chuyển sang màu đen và thối nhũn.

Trên trái bệnh chỉ gây hại trên trái non làm trái bị thối đen và nhũn ra. Ở thân, bệnh thường gây hại ở phần cổ rễ làm nơi đây bị úng nước mất màu, sau đó chuyển sang màu nâu đen nhũn ra và gây thối cả rễ, làm cây chết.

Biện pháp quản lý bệnh cháy lá giữa thân và hiện tượng khô đọt

– Thoát nước tốt cho ruộng dưa.

– Tránh trồng quá dày, không tưới nước đẫm vào chiều mát.

– Phun thuốc có hỗn hợp hoạt chất (Mandipropamid + Chlorothalonil) hay Azoxystrobin, Metalaxyl, Thiophanate Methyl…

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ: 0933.067.033