Chat hỗ trợ
Chat ngay

THUỐC TRỪ SÂU THẦN CÔNG 99,99 EW ATT – DIỆT CÔN TRÙNG ĐỤC THÂN VÀ CHÍCH HÚT chai 480ml huynguyenagri.com AGRI THUẬN THIÊN

Views: 7 THÀNH PHẦN Lamda – cyhalothrin …………… 50 g/l Phoxim ………………………… 19,99 g/l Profenofos …… ………………….. 30 g/l CÔNG DỤNG Diệt trừ các loại sâu, rầy, rệp trên lúa, rau màu, cây ăn trái: sâu đục thân, muỗi hành, rầy phấn trắng, bọ xít hôi, bọ nhảy, bọ trĩ, rầy xanh,…

Continue Reading....

TB DIỆT RẦY – THUỐC ĐẶC TRỊ RẦY VÀ BỌ TRĨ GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG- GÓI 50GR – huynguyenagri.com

Views: 2 TÊN SẢN PHẨM: TB DIỆT RẦY  THÀNH PHẦN: Chlorpyrifos Ethyl …………………35% w/w Imidacloprid………………………20% w/w Thiamethoxam……………………15% w/w CÔNG DỤNG: TB DIETRAY 700WP với 3 thành phần hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl, Imidacloprid, Thiamethoxam thuốc có tác dụng xông hơi, lưu dẫn, thấm sâu và chuyển vị mạnh, ức chế thần…

Continue Reading....

BUCCAS 120WP ATT– CHUYÊN ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI SÂU RẦY GÂY HẠI 150GR -huynguyenagri.com AGRI THUẬN THIÊN

Views: 1 THÀNH PHẦN: Buprofezin 100g/kg + Fenobucarb 10g/kg + Thiamethoxam 10g/kg : 120g/kg Cùng các thành phần và tá dược khác có trong sản phẩm. CÔNG DỤNG: Buccas 120WP chứa Buprofezin 100g/kg + Fenobucarb 10g/kg + Thiamethoxam 10g/kg có công dụng trong việc phòng, điều trị các loại sâu…

Continue Reading....

BAKARI 500EC 450ml– THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU VẼ BÙA GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG – CÔNG TY TNHH HUY NGUYỄN AGRI

Views: 3 THÀNH PHẦN THUỐC TRỪ SÂU BAKARI 512EC SÂU VẼ BÙA NAKA : Chlorfluazuron 5g/l (93g/l), (10g/l), (220g/kg), (100g/l), (1g/l) Profenofos 71g/l (1g/l), (1g/l), (10g/kg), (350g/l), (510g/l) Thiamethoxam 10g/l ==>Link mua sản phẩm  SENDO: https://www.sendo.vn/bakari-500ec-450ml-t-huoc-dac-t-ri-sau-ve-b-ua-gay-hai-tren-cay-trong-cong-ty-tnhh-huy-nguyen-agri-107748372.html LAZADA: https://www.lazada.vn/products/i2104077081.html?spm=a1zawf.24863640.table_online_product.1.77614edfoiDphz CÔNG DỤNG THUỐC TRỪ SÂU BAKARI 512EC SÂU VẼ BÙA NAKA :…

Continue Reading....