Chat hỗ trợ
Chat ngay

RONSTAR 25EC ATT– THUỐC TRỪ CỎ MẦM CHUYÊN TRỊ: CỎ HÒA BẢN, CỎ CHÁC LÁC VÀ CỎ LÁ RỘNG Chai 100ml huynguyenagri.com AGRI THUẬN THIÊN

Views: 0 Thành phần:  Oxadiazon 250g/L Phụ gia: 750g/L. Công dụng:  Với hoạt chất Oxadiazon 250g/L, Ronstar 25EC là chuyên gia trừ cỏ trên lúa sạ khô,sạ mộng, lúa cấy và đậu phộng. Diệt sạch 3 nhóm cỏ. Đặc biệt hơn, diệt luôn cỏ chác lác…,kháng với nhóm thuốc khác.…

Continue Reading....