Danh mục: PHÂN BÓN GỐC

ISRAEL ORGANIC PHỤC HỒI ( 30-10-10) ATT -PHỤC HỒI CÂY SAU NHIỄM MẶN Bao 21kg huynguyenagri.com AGRI THUẬN THIÊN

Views: 0 THÀNH PHẦN -Zn-EDTA(chelate-Zinc): 15.000ppm – Nitrozen 30% – Phosphite 10% – Potassium 10%,… CÔNG DỤNG – Siêu nhú đọt, siêu đâm chồi, chuyên gia phục hồi rễ, tái tạo bộ rễ – Lớn trái, đẹp trái, nặng ký, dày…

Đọc tiếp