Danh mục: Chưa được phân loại

DUALGOLD 960EC ATT – Trừ Cỏ Tiền Nảy Mầm – Cỏ Không Nảy Mầm Được – CHAI 250ML 165K – CÔNG TY TNHH HUY NGUYỄN AGRI

Views: 5 THÀNH PHẦN CỦA DUALGOLD 960EC: S-Metolachlor : 960g/L. CÔNG DỤNG CỦA DUALGOLD 960EC: Dual Gold 960EC chủ yếu được hấp thụ qua mạch dẫn đi lên trên, ức chế sự tăng trưởng của chồi và rễ. Cơ chế chính là ức…

Đọc tiếp

TAKUMI 20SC ATT– THUỐC TRỪ SÂU GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG – GÓI 8GR 25K – CÔNG TY TNHH HUY NGUYỄN AGRI

Views: 2 THÀNH PHẦN Flubendiamide 20og/l Phụ gia vừa đủ 1 lít CƠ CHẾ  Cơ chế tác động độc đáo – sâu ngưng ăn sau 1h Diệt tốt sâu non tuổi 1 – 2 Kìm hãm đẻ trứng của bướm…

Đọc tiếp

SIPYRI 10SC ATT – THUỐC TRỪ CỎ LÁ RỘNG, CỎ LÁC, CỎ LỒNG VỰC CHAI 20ML – AGRI THUẬN THIÊN – CÔNG TY TNHH HUY NGUYỄN AGRI

Views: 3 THÀNH PHẦN Bispyribac-sodium 100g/L + Phụ gia 900g/L CÔNG DỤNG SIPYRI®️ 10SC là thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm, phổ rộng, diệt trừ nhiều loại cỏ trên ruộng lúa như: lồng vực cạn, lồng vực nước, cỏ chác, u du, mác bao,…

Đọc tiếp