Author: huynguyenagri.com

Bệnh thối rễ trên cây chanh dây và các biện pháp phòng ngừa – CÔNG TY TNHH HUY NGUYỄN AGRI

Views: 130 Cây chanh dây hiện nay có giá trị kinh tế cao nên ngày càng được mở rộng diện tích. Tuy nhiên việc ép năng suất trái và việc người trồng cây bỏ qua những bước quan trọng trong…

Read More